Mnohostěny. Sítě těles

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:422.4 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze tří částí, přičemž nejdříve jsou definovány a vysvětleny pravidelné mnohostěny (Platónova tělesa) a polopravidelné mnohostěny (Archimédova tělesa), po nich následuje historická vsuvka.

Největší část materiálu je věnovaná sítím deseti mnohostěnů, které autorka navrhuje vystřihnout, slepit a takto vzniklá tělesa používat jako výukovou pomůcku. Osobně bych doporučil sítě doplnit o "chlopně" pro lepší manipulaci při lepení modelů.