Mnohostěny, Eulerova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:142.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se týká ověření pravdivosti Eulerovy věty pro pravidelné a polopravidelné mnohostěny.

V první části je popsán zamýšlený cíl využití materiálu, zjednodušený návod práce s materiálem a krátká vsuvka o životě a práci L. Eulera.

Nezbytnou podmínkou využití materiálu je znalost a výborná představivost uvedených mnohostěnů nebo dle doporučení autorky využívat modely vytvořené v některé z předchozích hodin.