Mnohočleny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:115.71 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

V materiálu se nachází výběr patnácti úloh na násobení mnohočlenů, druhou mocninou mnohočlenů a úpravu mnohočlenů na součin či mocninu.

Kvalitu materiálu snižuje chybovost. Např. v úloze /c jsou chybně dvě znaménka vedle sebe či v úloze e/ je přímo chybný výsledek. Jako nedostatek bych také viděl nedodržení konvence zápisu pořadí jednotlivých členů v řešení úlohy b/ či nezjednodušení dvojčlenů v úloze /k.