Mnohočleny - sčítání a odčítání prověrka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.04 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků z tematického celku sčítání a odčítání mnohočlenů s proměnnou. Materiál má podobu testu, obsahujícího celkem 5 otevřených úloh, zaměřených na sčítání a odčítání jednoduchých polynomů, doplnění chybějícího člene ve výsledku nebo zadání úlohy a na složitější úlohy na sčítání a odčítání polynomů s důrazem na správné počítání se zápornými polynomy.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.