Mnohočleny - násobení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.05 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku operace s výrazy, obsahujícími proměnnou. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem pět gradovaných úloh, zaměřených na sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů. V první úloze násobí žáci jednočlen jednočlenem, ve druhé jednočlen dvoučlenem, ve třetí úloze doplňují chybějící člen součinu podle výsledku úlohy, ve čtvrté a páté úloze počítají složitější výrazy s více operacemi.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh. V úloze 2a zadání neodpovídá řešení (v zadání zřejmě měl některý člen obsahovat proměnnou v), v úloze 4a chybí u výsledku prvního člene mnohočlenu druhá mocnina.