ML_06_pravdepodobnost

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:4.41 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu má podobu metodického materiálu pro učitele využitelného při probírání tématu pravděpodobnost jevů. Autor kombinuje teoretické pasáže, popisující či vysvětlující některé jevy lidského života, které jsou náhodou ovlivněny s praktickými pokusy a ověřováním teoretických východisek. Materiál obsahuje náměty pro zamyšlení, které teoretické poznatky spojují s některými průřezovými tématy, např. s patologickými jevy jako je hraní hazardních her a sázení.

Jde o velmi pěkný a nápaditý materiál. Materiál lze využít pouze s nadanými žáky vyšších ročníků, kteří jsou mentálně schopni probíranému tématu porozumět. Je založen na látce, která je v rámci ZŠ rozšiřujícím učivem, v materiálu autor vede žáky např. i k ověření vzorce pro výpočet kombinací bez opakování, který se k výpočtu jedné úlohy vztahuje.

 

Součástí materiálu jsou řešení většiny úloh.