miminka-sata-ta-na-a-odata-ta-na-do-100

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.84 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál zaměřený na procvičování poč. operací sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes desítku. Probíraná látka je zpracována zábavnou formu, kde žáci vybírají správný výsledek ze tří možností.