Měřítko mapy a plánu – slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.07 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace v MS PowerPoint byl vytvořen jako výuková podpora při výkladu látky měřítko mapy či plánu. Po krátkém teoretickém zakotvení pojmu měřítko do stávajících znalostí žáků následují dvě řešené úlohy demonstrující postup při výpočtech skutečné vzdálenosti, rozměrů na mapě či plánu, případně výpočtu měřítka. Výpočty jsou vždy založeny na znalosti trojčlenky, ve výpočtech čtenáři může chybět krok při převedení zápisu pomocí trojčlenky na výpočet (chybí zápis příslušné rovnice vytvořené ze zápisu trojčlenky). 

Na dalších dvou listech prezentace je uvedeno pět zadání úloh k samostatnému řešení žáky a jejich správné řešení (na samostatné straně). 

Materiál obsahuje drobné typografické chyby, které nebrání správnému pochopení prezentace. Zvolená barevnost pozadí prezentace není z hlediska správného barevného kontrastu mezi pozadím a textem nejlepší volbou, osobám s některými poruchami barevného vidění může čtení textu prezentace činit potíže.