Matematika - obdélník a čtverec

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:180.6 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace má téma obdélník a čtverec. Obsahuje pět triviálních zadání - výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka na základě délky strany (délek stran), konstrukci čtverce a obdélníka včetně úhlopříček a zadání zaměřené na převod jednotek. Z  materiálu není patrná souvislost mezi příklady ani s jakým cílem je prezentace vytvořena. Materiál obsahuje typografické chyby.

Z metodického a didaktického hlediska nevidíme v materiálu žádný potenciál ani přínos pro případné uživatele. Nedoporučujeme k využití v hodinách.