Matematika - čísla kladná a záporná

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:184.54 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace, je určen k procvičení celku početní operace s celými čísly. Důraz je kladen na numeraci, zejména na násobení a dělení záporným číslem. Větší část příkladů pracuje s celými čísly, jedna sada příkladů je určena k procvičení počítání s desetinnými zápornými čísly.

Některé slajdy obsahují kontrolní autorská řešení, která jsou ale na stejném slajdu jako zadání, nelze je promítnout až po vyřešení žáky. Materiál obsahuje četné typografické chyby (zápis znaménka mínus, krát apod.). Materiál je velmi nepřehledný, zejména příklady s desetinnými čísly budou činit žákům potíže při přepisu. Zadání příkladů jsou běžná, podobná zadání lze nalézt v každé sbírce příkladů.