Matematika 2. třída 1. pololetí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:261.63 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje cvičení s příklady na sčítání a odčítání v číselném oboru do 100, cvičení na opakování učiva geometrie, slovní úlohy. Vhodné jako souhrnné opakování.