Ma 4 - Úlohy na logické myšlení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:248.62 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál obsahuje příklady na násobení a dělení. Žáci pomocí součinů a podílů luští tajenku.