M_-_závěrečná_prověrka_-_pro_4._ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje závěrečnou prověrku pro 4. ročník.

Žáci vypočítají 13 cvičení na téma písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, převod jednotek, slovní úlohy, rovnice.

Materiál neobsahuje řešení.

Lze použít celou prověrku nebo jednotlivá cvičení jako práci navíc.