M_-_závěrečná_prověrka_-_2.ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.27 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje závěrečnou písemnou práci pro 2. ročník.

Žáci vyřeší 12 cvičení na téma násobení a dělení v oboru malé násobilky, vztahy o x méně/více, x krát méně/více, porovnávání, slovní úlohy.

Materiál neobsahuje řešení.

Lze použít celou prověrku nebo jednotlivá cvičení.