M_-_kontrolní_prověrka_5.r._-_3._čtvrtletí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:111.21 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Souhrnná čtvrtletní práce pro žáky 5. ročníku. Práce je poměrně rozsáhlá (10 úkolů) a rozmanitá: obsahuje úkoly na písemné sčítání a odčítání, dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy, převody jednotek a bonusovou úlohu navíc. 

Na začátku písemné práce je úkol diktát čísel - nemá zadání, je potřeba doplnit. S tím souvisí druhý úkol - rozložit čísla v desítkové soustavě.