M-exkurze_2stZŠ_Rakovecké_údolí_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:5.18 MB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál slouží jako metodická podpora učitelů při realizaci přírodovědné exkurze s matematickým obsahem, zároveň materiál obsahuje úkoly pro žáky k vytištění. Součástí materiálu je plánek a popis doporučené trasy, informace pro učitele k realizaci exkurze, včetně potřebného vybavení, délky trvání exkurze i pokyny k jednotlivým stanovištím. Na jednotlivých stanovištích žáci ve skupinkách plní různorodé matematické úkoly inspirované přírodovědnými zajímavostmi okolí. Za každý správně vyřešený úkol žáci získávají jedno písmeno finálové tajenky, která ukrývá název chráněné květiny, vyskytující se v Rakoveckém údolí.

Úkoly jsou z matematického hlediska tematicky zaměřené na oblasti dělitelnost čísel, úměrnosti, měřítko mapy, diofantické úlohy, procenta, zebry a poměr. Úlohy lze vynechat nebo obsahově upravit tak, aby exkurze vyhovovala potřebám žáků různého věku i pokročilosti. Úlohy jsou velmi zajímavé a obohacující, nápaditě propojují matematiku s přírodopisem, bavit se během exkurze budou jak šikovní matematici, tak přírodovědci.

Součástí materiálu jsou také správná řešení všech předložených úloh i znění tajenky.