M-exkurze 2stZŠ Moravský Krumlov_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:4.26 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je podpůrným materiálem pro realizaci matematicky zaměřené exkurze městem Moravský Krumlov. Materiál tvoří metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky, které obsahují historické i geografické zajímavosti o městě a jeho částech a také zajímavé a pestré matematické úlohy, které jsou vázány na konkrétní navštívená místa Moravského Krumlova. Materiál je vhodný zejména pro žáky vyšších (ideálně devátých) ročníků, některé úlohy totiž procvičují látku probíranou až ve vyšších ročnících ZŠ. Obsahově jsou úlohy zaměřené na aplikaci goniometrických funkcí (měření výšky stromu), výpočet aritmetického průměru, výpočty plochy obdélníka, výpočet procentové části, úlohy o společné práci, úlohy pracující s úměrnostmi a řešitelné trojčlenkou. Materiál obsahuje i jednu nadstandardní logickou úlohu, která má podobu pokročilejší šifry včetně návodu jak tímto principem šifrovat i dešifrovat (Vigenerova šifra - vícenásobná Caesarova šifra). Všechny úlohy jsou aplikačními úlohami, pracujícími s konkrétní lokalitou, což motivuje žáky k počítání a ukazuje jim krásu i užitečnost matematiky.

Přidanou hodnotou materiálu je návod, jak si svépomocí vyrobit jednoduchý sklonoměr (výškoměr) a jak s ní pracovat, žáci si jeho použití vyzkouší na jedné z předložených úloh.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.