M-exkurze 2stZŠ_Moravský kras_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:870.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen jako metodická podpora pro realizaci exkurze do oblasti Moravského krasu a velmi nápaditě a originálně propojuje místní reálie a zajímavosti s matematickými výpočty a postupy. Materiál obsahuje obecné informace a pokyny pro vyučující, sloužící k naplánování a přípravě exkurze, její realizaci i případnému vyhodnocení. Dále materiál obsahuje 4 sady pracovních listů se zásobníkem úloh, každá sada úloh je určena pro jeden ročník druhého stupně ZŠ. Sady pracovních listů obsahují úlohy, které žáci řeší na dvou stanovištích, a to u propasti Macocha a u Punkevních jeskyní. Každá sada obsahuje celkem 6 úloh, pokrývajících učivo příslušného ročníku, úlohy pracují s reáliemi a zajímavostmi, týkajícími se místa, na kterém žáci úlohy řeší. Kromě procvičování matematiky žáci prací s materiálem získávají informace o tomto unikátním geomorfologickém celku, o historii jeho objevování, dozvědí se mnohé o živé i neživé přírodě, která je jeho součástí. Materiál je výborným doplňkem jakékoliv přírodovědné exkurze do Moravského krasu.

Součástí materiálu je řešení všech předložených úloh včetně možného postupu při řešení úlohy.