M-exkurze 2stZŠ Modrotisk Olešnice_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:3.6 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál Modrotisk Olešnice je určen všem zájemcům o netradiční a jedinečné spojení matematiky se zajímavým místem a rukodělnou technikou, prezentovanou špičkovým odborníkem. Materiál je velmi bohatým metodickým podkladem pro realizaci matematicky zaměřené exkurze do modrotiskové dílny a zároveň souborem pracovních listů, obsahujících úkoly a příklady s dílnou a procesem tisku souvisejí. Prostřednictvím materiálu se čtenáři dozvědí podrobnosti o technice modrotisku, seznámí se s důležitými pojmy s modrotiskem souvisejícími a projdou celý proces od začátku do konce. U každého výrobního kroku jsou v materiálu připraveny úlohy, které s krokem souvisejí a mají matematický obsah. Úlohy jsou pestré a různorodé, tematicky pokrývají nejrůznější oblasti matematiky (geometrie s důrazem na symetrii, poměr, trojčlenka, společná práce, dělitelnost, objem, procenta a další), náročnost úloh může vyučující zvolit podle třídy, se kterou exkurzi absolvuje (sada úloh pro 6.-7. nebo pro 8.-9. ročník). Materiál je velmi pěkně zpracován i po formální stránce, úlohy jsou doprovázeny ilustračními obrázky a fotografiemi, které dlouhý text vhodně rozčlení a zatraktivní.

Materiál obsahuje i řadu doplňkových úloh a námětů na hry tematicky s modrotiskem souvisejících (osmisměrka, hra semínka, malování na kamínky či papír, příprava vlastního modrotiskového vzoru). Obsahově jde o velmi rozsáhlý materiál, lze využít jen některé úlohy dle potřeb učitele nebo zájmu žáků nebo úlohy zařadit i mimo samotnou exkurzi (před ní či po ní).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech předložených úloh.