M-exkurze 2stZŠ Mikroregion Kahan - těžba uhlí_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:3.34 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál Těžba uhlí v mikroregionu Kahan byl vytvořen jako metodická podpora matematické exkurze do rosicko-oslavanské uhelné pánve, zajímavého a málo známého místa jižní Moravy, kde až do nedávné minulosti probíhala těžba hnědého uhlí. Materiál obsahuje stručné pokyny k realizaci exkurze pro učitele, návrh trasy exkurze a zejména zadání jednotlivých úloh, vždy vztáhnuté k právě navštívenému místu či tématu exkurze. Obsahově jsou úlohy zaměřeny zejména na početní operace s desetinnými čísly, počítání s velkými čísly, čtení dat z tabulky, trojčlenku a slovní a aplikační úlohy, materiál je určen žákům druhého stupně, zejména žákům šestých a sedmých tříd. Úlohy obsažené v materiálu jsou různorodé a pestré, některé jsou početně náročnější, jiné jsou po početní stránce spíše jednoduché. Součástí řešení úloh je vždy nějaká zajímavost, kterou se žáci díky správnému řešení dozvědí a která obohatí jejich znalosti o tomto regionu a o hornictví. Exkurzi je možné spojit ještě s návštěvou bývalé těžební věže Kukla a zábavního parku Permonium. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.