m-ctvrtletni-proverka-3.rocnik

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.71 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se sedmi cvičeními na téma sčítání, odčítání s přechodem přes základ v číselném oboru do 100, násobení, dělení v oboru malé násobilky, slovní úlohy, počítání se závorkami. 

Materiál neobsahuje řešení.

Lze použít jednotlivá cvičení jako práci navíc nebo celý pracovní list jako souhrnné opakování.