Lomené výrazy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:191.49 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičování látky lomené výrazy. Má podobu pracovního listu obsahujícího 4 sady úloh, zaměřených na určování podmínek, za kterých má výraz smysl, zjednodušování lomených výrazů a na základní početní operace s lomenými výrazy. V úlohách žáci musí umět využít vzorce pro umocňování dvojčlenu, násobit mezi sebou dvojčleny, vytýkat před závorku, pracovat se zlomky, a to i se složenými. Úlohy jsou pestré a přiměřeně náročné.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně podmínek platnosti výrazů.