Lomené výrazy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:191.49 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičování látky úprava lomených výrazů. Dokument obsahuje dvě cvičení. První z nich je zaměřeno na úpravu výrazu a ověření správnosti úpravy pomoci dosazení konkrétních hodnot za proměnné. Druhé cvičení sestává ze tří typově odlišných úloh zaměřených na úpravu složených zlomků obsahujících výrazy, vytýkání, krácení, hledání společného jmenovatele.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Materiál obsahuje drobný překlep v řešení příkladu A1 (viz věcná a logická správnost materiálu).