Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:268.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení látky triviální logaritmické rovnice. Byl vytvořen pro použití ve škole, vzdělávající tělesně postižené žáky. Materiál je velmi obsahově chudý, obsahuje pouze zadání čtyř velmi jednoduchých a vzájemně si podobných logaritmických rovnic, u každé úlohy má čtenář vybrat správnou odpověď ze tří nabídnutých.

Materiál postrádá jakékoliv teoretické ukotvení, vzorové řešení i správné výsledky úloh.

Materiál obsahuje chybu ve třech zadáních úloh ze čtyř, kdy je čtenář vybízen k vyřešení exponenciální rovnice, nicméně předložená rovnice je rovnice logaritmická.

Nedoporučujeme k užití.