Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.42 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen k ověření znalostí studentů z celku logaritmické rovnice. Materiál obsahuje dvě různá zadání (skupiny), každé zadání se skládá z pěti otevřených úloh s logaritmickými rovnicemi různé obtížnosti. V závěru dokumentu jsou uvedeny výsledky všech úloh i jejich podrobné řešení.

Materiál obsahuje drobné chyby v autorském řešení - chybí podmínky řešitelnosti, podrobné řešení některých úloh není v pořádku (viz. věcná a logická správnost materiálu).