Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:480.41 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na podporu výuky logaritmických rovnic.

Po úvodní definici logaritmické rovnice je sepsán postup jak logaritmickou rovnici vyřešit.

Po úvodu následují dva ukázkově vyřešené příklady na spíše jednodušší logaritmické rovnice. Za příklady autorka zařadila šest úloh na procvičení, u kterých není příliš jasné, zda se jedná o autorské úlohy či o úloha z nějaké sbírky.

Po jednodušších úlohách jsou zařazeny tři ukázkově příklady logaritmických rovnic vedoucí k využití substitucí. Za nimi opět autorka zařadila sedm úloh na procvičení ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové.

Materiál je vypracován bez matematických chyb. Z didaktického hlediska by bylo přínosnější, kdyby všechny úlohy byly doplněny autorským řešením nebo aspoň výsledky.

Přes výše uvedené nedostatky lze materiál využít při výuce na SŠ.