Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.42 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen pro seznámení žáků s metodami logaritmických rovnic, dále pak k procvičení různých typů logaritmických rovnic a neposledním cílem je: „Žák si obohatí znalosti získané během studia“.

Úvodem sice není zaveden pojem logaritmická rovnice, ale jsou rovnou uvedeny vztahy pro logaritmické rovnice a logaritmy obecně a následuje popis výpočtu hodnoty logaritmu pomocí kalkulátoru.

Druhá část je již zaměřena na řešení logaritmických rovnic a obsahuje čtrnáct úloh s autorským řešením. Úlohy mají vzrůstající tendenci obtížnosti.

Hlavní vadou materiálu je nedodržení zavedené symboliky a používání různých typů písem do takové míry, že se text stává nečitelným.

Kvalitní využití materiálu ve výuce by bylo možné teprve po značných úpravách.