Logaritmické rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:778.24 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení logaritmických rovnic a nerovnic..

První strana je věnovaná teorii logaritmických rovnic a nerovnic.

Hlavní části zřejmě spočívá v následujících dvoupříkladech. V Př. 1 je celkem 10 ukázkově řešených úloh z oblasti logaritmických rovnic a nerovnic. V Př. 2 je celkem 16 zadání bez řešení, přičemž v závěru materiálu jsou uvedeny jen výsledky.

Nedostatky a chyby:

Př. 1 g) Chybný exponent 3, patří exponent 2.

Př. 1f) Chybné poslední krok řešení.

Př. 1j) Chybná pravá strana nerovnice, patří 0.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení v Př. 2.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.