Logaritmické rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:288.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Prezentace má sloužit „k osvojení a procvičení logaritmických rovnic a nerovnic“.

Práce je rozdělena na dvě základní části: logaritmické rovnice a logaritmické nerovnice. Úvodem každé části jsou uvedena pravidla, která jsou potřeba pro dané téma.

První část je uvedena pravidly pro počítání s logaritmy a následují tři příklady na nichž lze pravidla pro počítání s logaritmy dobře procvičit. V prvním příkladu sice chybí podmínka, ale další úlohy jsou již bez závad.

Druhá část je uvedena taktéž pravidly, tentokráte pro řešení logaritmických nerovnic, za nimiž následují také tři příklady, na nichž lze pravidla pro řešení logaritmických nerovnic přiměřeně procvičit. Úlohy jsou i ukázkově vyřešeny bez chyb.

Jako negativum lze uvažovat o nedostatcích typografického charakteru a v grafické úpravě, která by mohla být přehlednější.

Po doplnění prvního příkladu lze materiál použít pro podporu výuky na SŠ.