Logaritmické rovnice a nerovnice_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:547.33 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako test dovedností na logaritmické rovnice a nerovnice..

Materiál se skládá z deseti testových otázek z oblasti logaritmických rovnic a nerovnic. Každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž má řešitel určit právě jednu správnou možnost. U testu není potřeba zvládat řešení, stačí ve většině případů zkusit dosadit jednotlivé výsledky.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení.

Nedostatky a chyby:

Úloha 1: Chybí správná odpověď nebo mělo být jiné zadání.

Úloha 8: Ani jedno z nabízených řešení není správné.

Úloha 10: Ani jedno z nabízených řešení není správné.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.