Logaritmická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:623.41 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování logaritmických funkcí a logaritmických nerovnic.

Na prvních dvou snímcích je definován logaritmus a logaritmická funkce a jsou znázorněny grafy pro 0 < a < 1 a pro a > 1 .

Na dalších snímcích jsou zadány a ukázkově vyřešeny tři úlohy na grafy logaritmických funkcí, po kterých následují čtyři úlohy na řešení logaritmických nerovnic pomocí grafů

Materiál je vypracován poměrně pečlivě bez chyb a se správným řešením zadaných úloh.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.