Lineární rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:182.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení postupů při řešení lineárních rovnic. Pracovní list obsahuje celkem 6 cvičení, zaměřených na správný postup při řešení rovnic včetně důležitosti zkoušky při řešení LR. Cvičení jsou gradovaná, upevňují správné návyky jak při řešení triviálních rovnic pomocí elementárních úprav, tak při řešení složitějších úloh, obsahujících zlomky, desetinná čísla nebo výrazy se závorkami. 

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení, materiál tak lze využít pro samostatnou práci žáků s možností vlastní kontroly výsledků i postupů.