Lineární rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:384.51 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k výkladu a procvičení tématu ekvivalentní úpravy rovnic. Vysvětlení pojmu ekvivalentní úprava je doplněno zdařilým obrázkem rovnoramenných vah, na kterém žáci názorně vidí princip ekvivalentní úpravy odečtení stejného čísla od obou stran rovnice. Podobný obrázek by byl vhodným doplněním výkladu i na dalších slajdech, zde ale již ilustrace chybí. 

V druhé části materiálu autorka nabízí řadu jednoduchých až elementárních příkladů k procvičení látky včetně správných řešení. Procvičení bude zapotřebí obohatit o úlohy s vyšší obtížností, než materiál nabízí.