Lineární rovnice se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku lineární rovnice. Obsahuje pět úloh, které jsou zaměřeny na řešení LR se zlomky, neznámá je vždy v čitateli zlomku. Žák tedy v rámci ekvivalentních úprav nejprve odstraňuje společný jmenovatel zlomků, čímž zároveň procvičuje téma zlomky. Rovnice jsou jednoduššího charakteru, materiál je vhodně strukturován a ponechává žákům dostatek místa pro řešení jednotlivých rovnic. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně zápisu zkoušky u jednotlivých úloh.