Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:362.08 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Má podobu pracovního listu, který je uveden krátkým příběhem o zvířatech na statku, který tvoří situační rámec předloženým úlohám. Samotné úlohy v pracovním listu - osm rovnic s neznámou ve jmenovateli - mají vztah k počtům jednotlivých zvířat, které na statku žijí. Žáci řeší jednotlivé rovnice a zjišťují tak počty zvířat. 

Forma zadání je pro žáky poutavá, zajímavá a zvyšuje motivaci žáků k práci na předložených úlohách. Forma zadání (tabulka s obrázky zvířat, jednotlivými rovnicemi i prostorem pro řešení) je přehledná a poutavá. 

Součástí materiálu je správné řešení všech rovnic včetně podmínek jejich řešitelnosti.