Lineární rovnice s neznámou v čitateli zlomku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:275.98 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení látky lineární rovnice s neznámou v čitateli zlomku. Má formu pracovního listu, který obsahuje čtyři rovnice se zlomky, neznámá je vždy v čitateli zlomku. Řešení úloh si žáci kontrolují sami pomocí převedení řešení úloh a také výsledků zkoušek na slova, která následně vyškrtávají v osmisměrce. Převedení na pojmy se děje pomocí přiložené převodní tabulky. Žáci jsou tímto způsobem motivováni jednak správně vyřešit rovnici, ale také (což je velmi důležité a v praxi mnohdy těžké) motivováni provést zkoušku správnosti.

Materiál je vhodně strukturován, žáci mají dostatek místa pro řešení úloh, materiál neobsahuje typografické chyby. Jedinou drobnou výtkou materiálu je, že by mohl obsahovat více rovnic k procvičení.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh i řešení osmisměrky.