Lineární rovnice s jednou neznámou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:323.97 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení látky lineární rovnice. Má formu pracovního listu, který obsahuje osm jednoduchých lineárních rovnic s jednou neznámou. Ověření správnosti výsledků žáci provedou samostatně, řešení rovnice převedou pomocí připojené převodní tabulky do pojmů v křížovce, jejíž tajenka při správném doplnění křížovky prozradí jméno důležitého a známého vědce.

Úlohy v pracovním listu jsou jednoduššího typu, řešení rovnic jsou různorodá, včetně situace, kdy rovnice nemá řešení nebo je jejím řešením celý definiční obor. Forma práce zvyšuje motivaci žáků k řešení úloh. Po formální stránce je materiál vhodně strukturován, žáci mají ponechán dostatek místa pro řešení úloh, zadání je přehledné, neobsahuje typografické chyby. 

Součástí materiálu jsou i správná řešení všech úloh včetně zkoušek i řešení křížovky s tajenkou.