Lineární rovnice s absolutní hodnotou – grafická řešení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.45 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Daný text byl zveřejněn v kapitole Lineární rovnice s absolutní hodnotou na portálu Matematika polopatě od autora Lukáše Havrlanta.

Ve výukových textech a ani v příkladech nebyly nalezeny odborné matematické chyby a ani chyby grafického či typografického charakteru.

Text lze také získat z webových stránek https://www.matweb.cz/kategorie-rovnice-nerovnice/, které jsou pro výuku využitelné.

Materiál je vhodný a použitelný při výuce, ale vhodnější bude získat materiál přímo z webových stránek původního skutečného autora.