Lineární rovnice – řešení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:638.46 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k rozpoznání lineární rovnice, vysvětlení postupu při jejich řešení a určení počtu řešení.“.

Úvodem jsou tři snímky věnované určení, zda se jedná o lineární rovnici, přičemž zadání je hned doplněno řešením a správnou odpovědí.

V materiálu se však vyskytují chyby. V první úpravě Př na 7. snímku má být číslo 12 , chybné pořadí zobrazovaných objektů v prezentaci, aj.

V materiálu se vyskytují i nedostatky typografického charakteru. Autor opakovaně zaměňuje tečku za větou za tečku jako symbol skalárního násobení.

Domnívám se, že materiál bez opravy chyb není vhodné použít do výuky.