Lineární rovnice - prověrka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:997.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků z tematického celku lineární rovnice. Má podobu testu, obsahujícího tři otevřené úlohy. V první úloze mají žáci nahradit konstantu na jedné straně rovnice jinou tak, aby úloha měla daný počet řešení. Ve druhé úloze zjišťují, zda je dané číslo řešením rovnice, ve třetí úloze samostatně řeší dvě jednoduché lineární rovnice.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh včetně postupu.