Lineární rovnice - příklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.45 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Text by měl být určen pro procvičování lineárních rovnic, ale pojednává o lineárních nerovnicích.

Daný text byl zveřejněn v diplomové práci „Rovnice a nerovnice ve středoškolské matematice s využitím internetu“, kterou napsal Jaromíra Gloce v roce 2008.

Ve výukových textech a ani v příkladech nebyly nalezeny odborné matematické chyby a ani chyby grafického či typografického charakteru.

Text lze také získat z webových stránek http://www.rovnice.kosanet.cz/lin_rce.html či z http://www.rovnice-nerovnice.cz/lin_rce.html, které jsou pro výuku využitelné.

Materiál je vhodný a použitelný při výuce, ale vhodnější bude získat materiál přímo z webových stránek původního skutečného autora.