Lineární rovnice – pracovní list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:550.4 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení lineárních rovnic.“.

V materiálu je celkem 9 úloh.

V první úloze si mají studenti procvičit určení matematické úpravy na 4 úpravách rovnic.

Ve druhé úloze si mají studenti procvičit řešení lineárních rovnice na 9 zadáních.

V tomto pracovním listě autor nezveřejnil řešení úloh, ale jen výsledky, přičemž výsledek v Př. 2 b) je chybný.

Domnívám se, že materiál po opravení chyby je možné použít při výuce.