Lineární rovnice - pracovní list 5

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.79 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky lineární rovnice s jednou neznámou. Je zpracován jako pracovní list, obsahující celkem 10 úloh různé obtížnosti, u každé úlohy je po žákovi požadováno kromě uvedení řešení také ověření správnosti řešení zkouškou.

Součástí materiálu jsou řešení jednotlivých úloh, která jsou zapsána v řádku vedle zadání. Řešení obsahují četné chyby, správná řešení u jednotlivých úloh: úloha 7: správné řešení m = - 7/2, úloha 8 správné řešení h = - 4, úloha 9 správné řešení d = - 3, úloha 10 správné řešení a = 7. V materiálu jsou četné typografické chyby.