Lineární rovnice I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:116.22 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze tří částí: zadání úloh (sk. A a sk. B), výsledky a autorské řešení.

Zadané úlohy jsou i přes vzrůstající obtížnost určené spíše pro žáky ZŠ.

Uvedené výsledky ve druhé části jsou správné (když se pominou nedostatky typografického charakteru).

Řešení úloh by mohlo být trochu podrobnější a chybí vyznačení provedených operací.

Doporučil bych také provedení zkoušek.