Lineární rovnice II.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:128.51 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze tří částí: zadání úloh (sk. A a sk. B), výsledky a autorské řešení.

Zadané úlohy jsou vzhledem k obtížnosti určené buď pro šikovné žáky II. st. ZŠ nebo pro studenty SŠ.

Uvedené výsledky ve druhé části jsou správné (když se pominou nedostatky typografického charakteru).

Řešení úloh by mohlo být trochu podrobnější a chybí vyznačení provedených operací.

Doporučil bych také provedení zkoušek.