Lineární rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:229.89 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „lineárních rovnic a nerovnic“.

Úvodem jsou některé obecné informace o rovnicích a jejich řešení. Po definice lineární rovnice autorka zařadila jeden ukázkový příklad, tj. úlohu s autorským řešením. Pro následné procvičení jsou určeny tří úlohy.

V další části jsou zařazeny nerovnice. Po obecných informacích o nerovnicích je zařazen jeden ukázkový příklad s autorským řešením s následným zařazením tří úloh na procvičení.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení úloh a ani výsledky úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný.