Lineární funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:251.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématu lineární funkce. Obsahuje dvě úlohy, první je zaměřena na určení rovnice lineární funkce na základě souřadnic dvou bodů, které leží na grafu funkce. Druhá úloha se zaměřuje na definiční obor, průsečíky s osami souřadnic a určení, zda bod o daných souřadnicích leží či neleží na grafu funkce.

Součástí materiálu je autorské řešení. Řešení první úlohy obsahuje hrubou chybu, kdy jsou při dosazování souřadnic bodů do předpisu lineární funkce zaměněny jejich hodnoty (x-ová souřadnice je dosazena za y a opačně).