Lineární funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:111.1 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Sada příkladů k procvičení úloh o lineárních funkcích (graf, monotónnost, průsečíky s osami, koeficient přímé úměrnosti, grafické řešení soustav rovnic).