Lineární funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:207.87 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „tématu lineární funkce“.

Úvodem je uvedena definice lineární funkce a grafy dvou lineárních funkcí lišících se monotónností, přičemž na dalším snímku je vysvětlena závislost monotónnosti na parametru kvadratického členu.

Na dalších dvou snímcích se autorka věnovala funkci konstantní.

Materiál končím zadáním pěti úloh ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové bez autorského řešení a dokonce i bez výsledků.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení úloh a ani výsledky úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký.