Lineárně lomená funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:619.07 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky tematického celku lineární lomená funkce.

Na úvodních dvou snímcích autor zavedl pojem lineární lomená funkce, ukázkově předvedl postup při převodu obecné rovnice na rovnici středovou a uvedl některé základní vlastnosti grafu.

Druhá část je věnovaná třem úlohám, přičemž dvě úlohy se týkají načrtnutí grafu funkce a poslední úloha je zaměřená na řešení nerovnice.

Pozitivem materiálu je poměrně podrobné autorské řešení úloh.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.